File 5

Hoe werkt bewindvoering?Als iemand door zijn situatie niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan bewind nodig zijn.
In de meeste gevallen geldt het bewind voor een onbeperkte tijd. In sommige gevallen voor een afgesproken tijd.

Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die het vermogen van diegene beheert. Het gevolg is dat die persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn of haar (geld) vermogen.

De normale taken van een bewindvoerder zijn:

  • Het aanvragen van het bewind
  • Het uitvoeren van betalingen volgens het budgetplan
  • Het declareren van ziektekosten
  • Regelen van de Toeslagen bij de Belastingdienst
  • Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte (box 1)
  • Het treffen van betalingsregelingen bij kleine schulden
  • Telefonisch contact onderhouden met de cliënt
  • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter
File 4

Wanneer eindigt de bewindvoering?

Als iemand vindt dat hij/zij zelf weer zijn financiën kan regelen, kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. Je stuurt de kantonrechter dan per brief een verzoek met de reden voor de opheffing van het bewind. De kantonrechter wint dan informatie in bij de bewindvoerder. In sommige gevallen kun je voor een zitting worden opgeroepen. Je kunt dan je verzoek verder toelichten. De kantonrechter doet meestal direct een uitspraak.

Filmpje met uitleg