Mijn naam is Anita Talma en ViaBudget Bewindvoering is de naam die ik gekozen heb voor mijn kantoor.

Het woord via heeft als betekenis "weg", maar wordt ook gebruikt om een route aan te geven van A naar C , namelijk via B.

Als duidelijk is geworden wat er je portemonnee in komt en wat er uit kan, heb je een budget. Dit woord komt steeds weer terug als je onder bewind staat. Door dit budget weet je waar je aan toe bent.

Mijn missie is: "Samen stappen zetten op weg naar financiële rust"

Mijn achtergrond

Foto Anita bewerkt

Ik beschik over een jarenlange werkervaring in verschillende werkvelden. Na mijn HBO-opleiding heb ik verschillende functies binnen het bankwezen gehad. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de schuldhulpverlening en heb ik een aantal jaren als schuldhulpverlener voor ondernemers en ex-ondernemers gewerkt. Tijdens de crisis in de woningmarkt heb ik mijn kennis van hypotheken en schuldhulp ingezet bij de problematiek van huiseigenaren met betalingsachterstanden. In die functie werd mijn belangstelling gewekt voor bewindvoering en kwam ik terug bij mijn passie om kwetsbare personen in onze samenleving bij te staan op hun complexe weg naar financiële stabiliteit en daarmee de verbetering van de kwaliteit van hun leven.

Na een aanvullende opleiding heb ik als beschermingsbewindvoerder kantoorervaring opgedaan, waarna ik de keuze gemaakt heb om als zelfstandig bewindvoerder te gaan werken.

ViaBudget Bewindvoering voldoet aan de Kwaliteitseisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM en legt continue verantwoording af aan de rechtbank. Daarnaast vindt jaarlijks de audit door de accountant plaats.


Samen op weg?

ViaBudget Bewindvoering is mede-ondertekenaar van het convenant Goudse Standaard voor Schuldhulp. Hierin staan afspraken die de gemeente Gouda met ruim 20 andere partijen gemaakt heeft om gezamenlijk goede hulp en ondersteuning te bieden aan iedereen met financiële problemen.

ViaBudget Bewindvoering is lid van Horus, de Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers.

ViaBudget Bewindvoering is o.a. intermediair voor het Volwassenenfonds van de gemeente Gouda voor Sport en Cultuur, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld.