IMG 8097

Voor hulpverleners

ViaBudget Bewindvoering heeft vaak te maken met cliënten die op een of andere manier door een instantie begeleid worden.

Samenwerking

Ik hecht dan ook veel waarde aan een goede samenwerking met de desbetreffende hulpverlener. Jouw cliënt verdient de best mogelijke hulp en is dan ook gebaat bij onze samenwerking. Alleen samen kunnen wij namelijk de problemen aanpakken! Indien de cliënt dit wenst kan ik alle communicatie via de hulpverlener laten verlopen en nodig ik deze voor alle gesprekken (en huisbezoeken) uit.

Het doel hiervan is om de cliënt meer rust in zijn of haar bestaan te geven en samen een goed vangnet op te bouwen. De hoop is dat de cliënt zich ook op het sociaal-maatschappelijke vlak verder kan gaan ontwikkelen omdat spanningen en stressfactoren rond de financiën en eventuele schulden worden weggenomen. Daarnaast zal er gewerkt worden aan meer inzicht in de financiën.

Graag ga ik dan ook een samenwerkingsverband met je aan waarbij we afspraken kunnen vastleggen om jouw cliënt zo snel als mogelijk de hulp te bieden die hij of zij nodig heeft en korte lijntjes kunnen behouden tussen jou en ViaBudget Bewindvoering.

Handen zeil

Schuldenproblematiek

Handen zeil 2

Veel hulpverleners lopen vaak tegen een muur op bij het begeleiden van hun cliënten als er sprake is van financiële problematiek. Als hulpverlener bevind je je immers in een spagaat: enerzijds zie je de enorme psychische spanning die de schulden met zich mee brengen, anderzijds heb je onvoldoende tijd en middelen om de financiën op orde te brengen, laat staan te beheren.

Mensen met schulden komen vaak terecht in een neerwaartse spiraal waardoor het ene gat met het andere wordt gevuld. Uiteindelijk zien mensen geen uitweg meer, steken hun kop in het zand of ontwikkelen een “postfobie”. Bewindvoering geeft hen vaak rust en stabiliteit en jij kunt eindelijk de begeleiding geven die je jouw cliënt zo gunt!

Op 24 oktober 2019 heeft ViaBudget, net als ruim 20 andere partijen, het convenant Goudse Standaard voor Schuldhulp ondertekend. Met het convenant beoogt de gemeente Gouda gezamenlijk goede hulp en ondersteuning te bieden aan iedereen met financiële problemen.

Je cliënt wil geen bewindvoering

Mocht jouw cliënt niet open staan voor bewindvoering, neem dan toch gerust contact op. Vaak is de weerstand gebaseerd op een verkeerd beeld, vervelende ervaringen of onbekendheid. Via juiste, eerlijke en duidelijke voorlichting, afgestemd op het niveau of beperking van de cliënt, ontstaan er toch vaak mogelijkheden tot het bieden van hulp. Ik sta altijd open voor een vrijblijvende kennismaking.

Handen zeil 3