Wil jij of je begeleider weten of beschermingsbewind een passende maatregel voor je is, neem dan telefonisch contact met mij op of stuur een email met je contactgegevens naar info@viabudget.nl, waarna ik contact met je zal opnemen. Tijdens dit telefoongesprek zullen we kort de wens of noodzaak om onder bewind gesteld te worden bespreken. Er kan eventueel direct een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek; het intakegesprek. Dit gesprek kan bij jou thuis, bij mij op kantoor, of op een eventueel andere locatie. Het is een kennismakingsgesprek waarbij we de verwachtingen zullen bespreken die je mag hebben van de bewindvoerder en wat het bewind inhoudt.

Wanneer we het er samen over eens zijn dat bewindvoering een goede oplossing kan zijn voor jouw situatie, gaan we een ‘Plan van Aanpak’ opstellen. Daarin schrijven we op hoe we het bewind voor ons zien en eventuele problemen gaan voorkomen en aanpakken en dienen we samen een verzoekschrift in bij de kantonrechter. Hierop volgt een uitnodiging voor een zitting van de rechtbank, die we samen zullen bijwonen. Je begeleider is ook welkom. Tijdens de zitting bekijkt de rechter het verzoek en de plannen en neemt de beslissing of het beschermingsbewind wordt toegewezen. Een paar weken later ontvang je per post de beschikking en is het beschermingsbewind een feit. De beschikking is een brief waarin staat dat je officieel onder bewind staat. Vanaf dit moment ga ik voor je aan de slag om samen tot een gezonde financiële toekomst te komen!

Instanties aanschrijven

Als het kantongerecht de beschikking heeft afgegeven en ViaBudget Bewindvoering is jouw beschermingsbewindvoerder, dan kunnen alle betrokken instanties aangeschreven worden en zal hen gevraagd worden om in het vervolg alle brieven en e-mails naar ViaBudget Bewindvoering te sturen. Dit zal je rust brengen.

Nadat het bewind is uitgesproken ben ik officieel je wettelijke vertegenwoordiger. Dat houdt in dat ik vanaf dan voor jou beslissingen op financieel gebied mag en zal nemen. De verantwoordelijkheid hier voor ligt dan ook bij mij.

Daarom heb je ook regelmatig contact met mij, je bewindvoerder. Je bespreekt bijvoorbeeld de uitgaven die je graag zou willen doen en ik kijk dan welke uitgaven mogelijk zijn. Ook als je bijvoorbeeld gaat verhuizen, regel ik het administratieve deel voor jou.

Bankzaken

Zodra de beschikking ontvangen is, gaan we met de bankzaken aan de slag. Er zullen minimaal 2 bankrekeningen nodig zijn: een beheer- en een leefgeld rekening. Op de beheerrekening wordt jouw inkomen ontvangen en worden de vaste lasten betaald. De leefgeld rekening is voor jou. Hiervan krijg je een bankpas met een pincode. Het leefgeld ontvang je op een vaste afgesproken dag.

Vervolgafspraak

Als ik je financiële situatie in kaart gebracht heb zal ik ook weer een afspraak met je plannen. We bespreken hoe het met je gaat en hoe de bewindvoering voor je is. Ook bespreken wij dan het eerste verslag (Boedelbeschrijving) voor de kantonrechter en zullen dit samen ondertekenen.

Bewindvoering en schulden

File 16

Als er schulden zijn dan zal ik, in overleg met jou, kijken wat de beste oplossing voor dit probleem is. Misschien is er een betalingsregeling mogelijk of moet een schuldregeling aangevraagd worden. Hiervoor schakel ik de hulp in van de schuldregelende instantie van de gemeente waarin je woont. Dit vraagt vaak enige tijd (van enkele maanden tot jaren), afhankelijk van jouw situatie en het soort schulden. ViaBudget zal je bij deze aanvraag begeleiden.

Ook het oplossen van het schuldenprobleem vraagt om een goede samenwerking tussen jou, ViaBudget en de instantie van de schuldhulpverlening.

Houdt er rekening mee dat de weg naar een schuldenregeling een lange tijd in beslag kan nemen. ViaBudget zal niet altijd kunnen voorkomen dat de hoogte van de schulden verder oplopen. Denk hierbij aan rente-, incasso- en/of deurwaarderskosten.

Als een aanmelding bij schuldhulpverlening (nog) niet mogelijk is, dan zal ViaBudget zich richten op het stabiliseren van de financiële situatie en het voorkomen van nieuwe schulden.

Voorblad Convenant Goudse Standaard voor Schuldhulp1

Op 24 oktober 2019 heeft ViaBudget, net als ruim 20 andere partijen, het convenant Goudse Standaard voor Schuldhulp ondertekend. Met het convenant beoogt de gemeente Gouda gezamenlijk goede hulp en ondersteuning te bieden aan iedereen met financiële problemen.